İlçelerimiz

Çorum (Merkez)

Çorum, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesinin kesiştiği noktada bulunur ve denizden yüksekliği 770 metredir.

Çorum’ da İç Anadolu’ nun kara iklimi hakim olmakla birlikte, Karadeniz’ in yümüşatıcı etkisi bir dereceye kadar etkisini gösterir. Yaz aylarında kendisini hissettiren sıcak ve kurak havlar kış aylarında ise yerini şiddetli soğuklara bırakmaktadır.

1927 yılında Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 iken Çorum İlinin nüfusu 247.602 olarak tespit edilmiştir.Bu tarihte Çorum, nüfus büyüklüğü açısından 63 il arasında 20. sırada yer almıştır.

Son 73 yılda Türkiye’nin nüfusu yaklaşık beş kat artmıştır. Aynı dönemde Çorum’un nüfusu 2,4 kat artış göstermiş ve 2000 yılında 597.065’e yükselmiştir. 2000 yılı genel nüfus ayımı sonuçlarına göre ise 81 il arasında 38. sırada bulunmaktadır.

İle bağlı 13 ilçeden Sungurlu İlçesi 80.840 nüfusu ile en fazla nüfusa, Boğazkale ilçesi ise 8.190 nüfusu ile en az nüfusa sahip olan ilçelerdir.

Çorum İli 12.820 km2. ile Türkiye’nin yüzölçümü sıralamasında 19. sırada olup km2 ye düşen nüfus miktarı 1927 yılında 22 kişi iken, 2000 yılında 47 kişiye yükselmiştir.


Alaca

İlçenin Tarihi

Alaca İlçesinin tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Eskiçağ’ da ilçe merkezinin bulunduğu alan, “Etonia” olarak geçmektedir. XIX. ve XX. yy.’ larda Hüseyinova yöre adı yerine, nahiye ve bucak adının tanımlanmasında önceleri bucak olan Alaca, Hüseyinabâd adıyla 1919’da ilçe olmuş, Alaca adı ise 1932’de resmiyet kazanmıştır.

Coğrafi Yapısı

İlçe yüzölçümü 1.346 km², rakımı 950 m’dir. Çorum’a 52 km, Yozgat’a 53 km, Sungurlu’ya, 43 km’dir. İlçe yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı 376 mm.’dir.

Eğitim Kültür ve Sağlık Durumu

İlçede örgün eğitim kurumu olarak bir Genel Lise, bir İmam-Hatip lisesi, bir Çok programlı Lise, bir Anadolu Lisesi, bir Kız Meslek Lisesi, bir Sağlık Meslek Lisesi ve 10’u ilçe merkezinde olmak üzere 19 ilköğretim okulu ve köylerde 32 birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu vardır. Bu okullarda toplam 9.729 öğrenci vardır.

İlçe Merkezinde 3.000 kişilik stadyum, 500 kişilik kapalı spor salonu ile 50 yataklı Devlet Hastanesi, iki Sağlık Ocağı, Alacahöyük Beldesi, Büyükcamili, Büyükhırka, Sarısüleyman, Sincan ve Tutaş köylerinde birer Sağlık Ocağı bulunmaktadır.


Bayat

İlçenin Tarihi
Bayat, tarihi 1400’ lü yıllarına dayanan bir yerleşim birimidir. Cumhuriyet döneminde Çorum İli İskilip İlçesine bağlı Alagöz adında bir nahiye olarak anılırken 1958 yılında İlçe olmuştur.

Coğrafi Yapısı

İlçenin yüzölçümü 770 km², rakımı 625 m. dir. Orta Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesinin kesim noktasında Köroğlu Dağlarının doğuya uzantısı ile İç Anadolu’ nun Orta Kızılırmak Bölümünde yer alır. Çorum’a uzaklığı 83 km dir. Yılık ortalama yağış miktarı 445,2 mm.’dir.

Kuzeyden güneye doğru gidildikçe rakım küçülerek 500 m ye kadar düşmektedir. Bu nedenle İlçe kuzeyi dağlık, güneyi küme halinde tepelerin ve kısmen ovaların yer aldığı kırık,dalgalı ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir.İlçenin kuzeyinde yer alan dağlık ve ormanlık kesimde Karadeniz iklimi, güneyde ise, karasal iklim hüküm sürmektedir. İlçe iki iklim arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.

Eğitim, Kültür Ve Sağlık Durumu

İlçede bir lise, bir çok programlı lise ve toplam 57 İlköğretim okulu mevcuttur. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce yaptırılan kapalı spor salonu 2003 yılı itibariyle tamamlanmış olup, henüz hizmete açılmamıştır. İlçede 50 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi, Merkez Sağlık Ocağı, Barak ve Yoncalı Köylerinde birer adet Sağlık Ocağı mevcuttur.


Boğazkale

İlçenin Tarihi

 Boğazkale ilçesinin tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanır. İlçe merkezinin hemen yanı başında bulunan ve Hitit İmparatorluk başkenti olan Hattuşa ve Hattuşanın görkemli açık hava tapınağı Yazılıkaya ilçenin belli başlı tarihi mekanlarıdır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında adı Boğazköy iken, 1936 yılında ismi Boğazkale olarak değiştirilmiştir. 1967 yılında Belediye teşkilatı kurulmuş, 1987 yılında Sungurlu’dan ayrılarak ilçe yapılmıştır.

Coğrafi Yapısı

Yüzölçümü 260 km²., rakımı 1.036 m., yıllık ortalama yağış 490,3 mm. dir. Bitki örtüsü genellikle steplerdir. En önemli akarsuyu Budaközü çayıdır.

İlçe arazisinin büyük bir kısmı dağlık bölge de, kalanı ise ovalık bölgede yer alır. İlçe Merkezi ve Evren Beldesinde kavak ağaçları, dağlık bölgede ise meşe ve çam ağaçları bulunmaktadır.

İlçenin işlenebilir tarım alanı 12.110 ha. olup, sulu tarım zayıftır.

Eğitim, Kültür ve Sağlık Durumu

İlçede bir çok programlı lise, dokuz ilköğretim okulu bulunmaktadır. Bu okullarda toplam öğrenci sayısı ise 1.461 dir. Nüfusun %98’ i okur-yazardır.Biri ilçe merkezinde olmak üzere Evci ve Evren Beldelerinde birer sağlık ocağı bulunmaktadır.


Dodurga

İlçenin Tarihi

İlçenin adı Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lugatit Türk adlı eserinde açıkladığı 24 Oğuz boyundan Toturgadan gelmektedir.

Dodurga 1910-1935-1942-1943 yıllarındaki depremlerden çok hasar görmüş, birkaç defa yeniden imar edilmiştir. Birinci Dünya savaşında erkek nüfusunun büyük kısmını kaybetmiştir. Milli Mücadelede Dodurga, Osmanlının son zamanlarında her Türk köyü gibi nüfus bakımından azalmış ise de Cumhuriyetin ilk 20 yılından sonra çevresinde linyit madeninin bulunması nedeniyle tekrar önemli bir yerleşim bölgesi haline gelmiştir.

Coğrafi Yapısı

Dodurga, Çorum’a 42 km. mesafede, yüzölçümü 191 km². , rakımı 510 m.dir. Dodurga İlçesinde Orta Karadeniz ikliminin karasal iklime geçiş tipi görülür. Yıllık ortalama yağış 373,2’ mm.’dir. İlkbahar yağışlı, yaz ayları kuraktır.

Yağış miktarı Temmuz ayından itibaren azalarak Ağustos ayında minimum değere düşer (11.6mm).
Dodurga ilçesi linyit yatakları yönünden zengindir. Kömür 1942’de bulunmuş ve aynı yıl işletilmeye başlanmıştır. Özelleştirilen tesis özel sektörce çalıştırılmaktadır. Yıllık kömür üretimi 300.000 tondur.

Eğitim, Kültür ve Sağlık Durumu

İlçede bir Çok Programlı Lise , merkezde iki, köylerde üç olmak üzere beş İlköğretim Okulu ve dört Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu olmak üzere toplam 10 okulda 1.375 öğrenci okumaktadır.İ
İlçe merkezinde bir, Alpagut Kasabasında bir olmak üzere iki Sağlık Ocağı ve halen inşaatı devam etmekte olan 20 yataklı Devlet Hastanesi vardır. Fiziki gerçekleşme oranı % 55 dir.


İskilip

İlçenin Tarihi

İskilip adının Asklepios, yani sağlık ilahı manasına geldiği, Paflagonya tarihine ait kitaplarda belirtilmektedir. M.S. 2. yy. da İskilip, Bitinya sınırları içinde bulunuyordu. Bizans çağında İskilip’e Neoklauniopolis deniliyordu.

İskilip 1075 tarihinde Selçuklu Komutanı  Gümüştekin Ahmet Gazi tarafından fethedilmiştir. Yıldırım Bayezit zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Belediye 1872 yılında kurulmuştur. 1921 Yılına kadar  bağımsız bir sancak olan Çorum, Cumhuriyetin ilanından sonra İl olunca İskilip’ de Çorum’a bağlanmıştır.

Coğrafi Yapısı

İskilip İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesinin birleştiği sınırlarda, geçiş bölgesindedir. Çorum’a 56 km., Kastamonu’ya 140 km, Osmancık’a 92 km, Oğuzlar’a 124 km., Bayat’a 33 km., Uğurludağ’a ise 26 km., uzaklıktadır.

İskilip’in etrafı yüksek dağlarla çevrilidir. Bitki örtüsü, tarihi dokusu, tarihten günümüze uzanan mimari yapıları ile otantik bir özelliğe sahiptir. Araştırmacıların “Müze Kent” olarak niteledikleri bir yerleşim birimidir. İç Anadolu bölgesinin karasal iklimiyle, Karadenizin ılıman iklimi arasında bir geçiş özelliğine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk  ve yağışlıdır.

Eğitim,  Kültür ve Sağlık Durumu

Okuma yazma oranı % 96’dır. İlçe merkezinde  bir genel lise, bir kız meslek lisesi, bir endüstri meslek lisesi, bir imam-hatip lisesi,  bir sağlık meslek lisesi, bir yatılı ilköğretim bölge okulu,  iki pansiyonlu ilköğretim okulu, bir bağımsız anaokulu, yedi ilköğretim okulu, köylerde yedi  ilköğretim okulu, 60 köyde birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu mevcuttur

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kuaför, dokuma, ayakkabı ve mobilya atölyeleri bulunmaktadır.
İlçe Halk Kütüphanesinde 529 el yazması eser, 36.304 kitap kayıtlıdır. Kapalı spor sahası inşaatı devam etmekte olup, bir futbol sahası mevcuttur. İlçede 100 yataklı bir devlet hastanesi, Kuzuluk, Akcasu, Yavu, Kılıçdere ve Kayaağzı köylerinde sağlık ocakları vardır.


Kargı

İlçenin Tarihi
Kargı’nın Türklerin yerleşiminden önceki adının BLAENE olduğu belirtilmektedir. İlçenin Kargı ismini alması, rivayetlere göre, XVI. yy.’ ın ilk çeyreğinde olmuştur.

Kargı 1936 yılına kadar bazen Osmancık’a , bazen Tosya’ya bağlı olarak idare edilmekte iken, 1936’ da ilçe yapılarak Kastamonu iline, 1956 yılında Çorum İline bağlanmıştır.

Coğrafi Yapısı

Çorum’a 106 km. uzaklıkta, yüzölçümü 1277 km2., rakımı 450 m’dir. İlçe Karadeniz iklimi etkisinde olup, yıllık ortalama yağış miktarı 360,3 mm.’dir.

Eğitim, Kültür ve Sağlık Durumu

İlçe de iki genel lise, bir Mesleki Teknik Eğitim Merkezi, bir çok programlı lise, bir pansiyonlu ilköğretim okulu ile beraber toplam 21 İlköğretim okulunda 1991 öğrenci okumaktadır.

İlçede 50 yataklı Devlet Hastanesi ve Hacıhamza Beldesi, Yeşilköy, Gökçedoğan köylerinde birer olmak üzere dört sağlık ocağı vardır.


Laçin

İlçenin Tarihi

Laçin ilçe olmadan önce Büyüklaçin ve Küçüklaçin olmak üzere iki parçadan oluşan bir köydür. 20 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olmuştur.

Coğrafi Yapısı

Laçin’in rakımı 720 metre, yüzölçümü 214 km²., Çorum’a uzaklığı 29 km.dir. Karadeniz iklimi ile Karasal İklim arasında geçiş iklimi özelliğine sahip ilçede kışları soğuk, yazları sıcak ve kurak geçmektedir.

Yağışlar genelde İlkbahardadır.Yıllık ortalama yağış miktarı 530,2 mm.’dir. İlçenin güneyinde yer alan Köse Dağı (1750 m.) ve Eğerci Dağının (1765 m.) uzantıları, ormanlıktır.

Eğitim, Kültür ve Sağlık Durumu

İlçe Merkezinde bir Lise, Narlı ve Çamlıca Beldelerinde birer Çok Programlı Lise, iki YİBO bulunmaktadır. Toplam 1335 öğrenci bulunmaktadır.

İlçede 30 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme oranı % 60’ dır. İlçe Merkezinde, Narlı ve Yeniçamlıca Beldelerinde birer sağlık ocağı hizmet vermektedir.


Mecitözü

İlçenin Tarihi

Mecitözü tarihinin M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzandığı Kuşsaray Köyü ve Elvançelebi Beldesi’nde yapılan kazılarda anlaşılmıştır.

Uzun yıllar Sivas İli Amasya Sancağı’na bağlı olan Mecitözü, 1916 yılında Ankara İli Çorum Sancağı’na bağlanmıştır.

Coğrafi Yapısı

İlçe kuzeyinde Avkat dağı, güneyinde Çıkrık ve Kırklar dağı ile çevrili bir ova yamacında kurulmuştur. Çorum’a uzaklığı 37 km., rakımı 750 metre, yüzölçümü 942 km2, yıllık ortalama yağış miktarı 422,7 mm.’ dir.

Eğitim, Kültür ve Sağlık

İlçede bir genel lise, bir çok programlı lise (Mesleki Teknik Eğitim Merkezi), 36 birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu, 11 müstakil ilköğretim okulu olmak üzere toplam 47 ilköğretim okulu vardır. Bu okullarda 4.130 öğrenci okumaktadır.

Bir futbol sahası ve bir kapalı spor salonu, 50 yataklı Devlet Hastanesi, İlçe merkezinde, Emirbağ, Figani ve Söğütyolu köylerinde birer sağlık ocağı mevcuttur.


Ortaköy

İlçenin Tarihi

Güneyi Kızılırmak, doğusu ve batısı yüksek dağlarla çevrili Oğuzlar (Karaviran), tarihi adı ile Karabörk Divanı, Kızılırmak’a doğru uzanan bir vadi içinde, çıkışı olmayan bir cebi andırmaktadır.

İlçe, İskilip İlçesine bağlı Karaviran adı ile bir köy iken 1950’lerde adı Karaören olarak değiştirildi ve 1964 yılında Belediye teşkilatı kuruldu. 1990 yılında  Oğuzlar adıyla ilçe kurulmuştur.

Coğrafi Yapısı

Çorum’a 68 km. mesafede, yüzölçümü 121 km²., rakımı 650 metredir. Oğuzlar ve çevresi genel olarak Karadeniz İklimi ile İç Anadolu Bölgesinin karasal iklimi arasında bir geçiş iklimine sahiptir.

Eğitim, Kültür ve Sağlık Durumu

İlçe merkezinde bir çok programlı lise, iki bağımsız ilköğretim okulu, köylerde ise iki bağımsız ilköğretim okulu, beş birleştirilmiş ilköğretim okulu bulunmakta olup bu köylerin mahallelerinde üç birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu olmak üzere toplam 13 okulda 1.361 öğrenci okumaktadır.

İlçede 30 yataklı bir devlet hastanesi, bir İlçe merkezinde  ve Ağaççamı köyünde birer  sağlık ocağı mevcuttur.


Osmancık

Genel Konumu

Osmancık, il merkezine 56 km’dir. Çorum- Kargı ile Samsun- İstanbul yollarının kavşak noktasındadır. Yüzölçümü 1.403 km2 olup denizden yüksekliği 430m’dir. Kuzeyde Kargı, kuzey batıda Tosya, kuzey doğuda Vezir köprü, doğuda Gümüşhacıköy, batıda İskilip, güneyde Dodurga ve Laçin ilçeleri ile çevrilir.

Osmancık’ın toplam nüfusu 56.296’dır. Şehir merkezinin nüfusu 30.438 kişidir. 59 köyde 23.946 kişi, Başpınar beldesinde bin 912 kişi yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu 37’dir. İlçede 18 mahalle bulunmaktadır.

Coğrafi Yapısı

Kızılırmak, Osmancık’ın can damarıdır. İlçe hudutları içindeki uzunluğu 80 km.’dir. Kavşak Çayı, İncesu Deresi, Karalar ve yukarı Zeytin Dereleri Kızılırmak’a dökülür. Osmancık, İç Anadolu ve Karadeniz arasında geçiş
iklimine sahip olduğundan ılımandır. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Yağışlar genellikle İlkbaharda görülür.

Eğitim, Kültür ve Sağlık Durumu

Osmancık’ta eğitim kurumlarını Cumhuriyet öncesinden beri bulunması dikkat çekicidir. Akşemseddin, İmaret, Mukbil Ağa, Kadı Ferahşah, Kızılhasanzade Medreseleri bunun delilidir.İlçede şu anda eğitim kurumlarının tamamı ilköğretim ve liselerden oluşmaktadır. İlçe merkezinde 11 ilköğretim okulu ve 5 tane lise ve meslek lisesi bulunmaktadır. İlçeye bağlı 39 köyden 15 tanesinde ilköğretim, diğerlerinde ilköğretimin birinci kademesi (ilkokulu) vardır.

Osmancık’ta sağlık kuruluşları olarak yüz yatak kapasiteli Devlet Hastanesi ve yirmi beş yatak kapasiteli SSK Hastanesi bulunmaktadır. 2 tanesi ilçe merkezinde 5 de köylerde olmak üzere 7 sağlık ocağı vardır. Sağlık kuruluşlarında 7 uzman doktor 18 pratisyen dr, 18 hemşire, 20 ebe, 26 sağlık memuru görev yapmaktadır.


Oğuzlar

İlçenin Tarihi

Güneyi Kızılırmak, doğusu ve batısı yüksek dağlarla çevrili Oğuzlar (Karaviran), tarihi adı ile Karabörk Divanı, Kızılırmak’a doğru uzanan bir vadi içinde, çıkışı olmayan bir cebi andırmaktadır.

İlçe, İskilip İlçesine bağlı Karaviran adı ile bir köy iken 1950’lerde adı Karaören olarak değiştirildi ve 1964 yılında Belediye teşkilatı kuruldu. 1990 yılında  Oğuzlar adıyla ilçe kurulmuştur.

Coğrafi Yapısı

Çorum’a 68 km. mesafede, yüzölçümü 121 km²., rakımı 650 metredir. Oğuzlar ve çevresi genel olarak Karadeniz İklimi ile İç Anadolu Bölgesinin karasal iklimi arasında bir geçiş iklimine sahiptir.

Eğitim, Kültür ve Sağlık Durumu

İlçe merkezinde bir çok programlı lise, iki bağımsız ilköğretim okulu, köylerde ise iki bağımsız ilköğretim okulu, beş birleştirilmiş ilköğretim okulu bulunmakta olup bu köylerin mahallelerinde üç birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu olmak üzere toplam 13 okulda 1.361 öğrenci okumaktadır.

İlçede 30 yataklı bir devlet hastanesi, bir İlçe merkezinde  ve Ağaççamı,köyünde birer  sağlık ocağı mevcuttur.


Sungurlu

İlçenin Tarihi

İlçede ilk yerleşmeler Kalkotik (taş ) dönemde (M.Ö. 5000) olmuş, daha sonraki çağlarda Hititler, Frigler, Galatlar ve Roma İmparatorluğunun hakimiyetinde kalmıştır.

İlçe 1864 yılında Yozgat sancağına bağlanmış, İlçe Merkezi 1866 yılında Belediye olmuştur. 1924 yılında Çorum’ a bağlanmıştır.

Coğrafi Yapısı

İlçenin yüzölçümü 2.557 km², rakımı 780 metre, Çorum’a uzaklığı 72 km’ dir. İlçe de karasal iklim hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yıllık yağış miktarı 438,1 mm.’dir.

Eğitim, Kültür ve Sağlık Durumu

İlçede, bir YİBO, altı lise, 64 Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu, bir Anaokulu, merkezde 15 ve Köylerde 14 olmak üzere toplam 93 ilköğretim okulunda eğitim öğretime devam edilmektedir. Bu okullarda toplam 15.226 öğrenci okumaktadır.

İlçe merkezinde 1.500 kişilik tribüne sahip kapalı spor salonu ve 300 kişilik tribüne sahip futbol sahası bulunmaktadır.

İlçe merkezinde 100 yataklı Devlet Hastanesi, Merkezde üç adet, Arifegazili, Demirşeyh, Kaledere, Kavşut, Yörüklü, Tuğlu, Beldelerinde, Akpınar, Alembeyli, Aşağı Fındıklı, Büyük İncesu, Salman, köylerde birer olmak üzere toplam 14 adet Sağlık Ocağı bulunmaktadır.


Uğurludağ

İlçenin Tarihi

İlçenin ilk ismi Kızılören’dir. 1929 yılında nahiye yapılmış ve İskilip İlçesine bağlanmıştır. 1954 yılında arkasındaki Urlu Dağına izafeten Uğurludağ adını almış, 1969 yılında belediye, 1987 yılında ilçe kuruluşu gerçekleşmiştir.

Coğrafi Yapısı

İlçenin yüzölçümü 596 km², rakımı 775 m., Çorum’ a uzaklığı 66 km.’dir. İlçede İç Anadolu Bölgesi iklimi vardır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 450 mm’dir.

Eğitim, Kültür ve Sağlık Durumu

İlçede bir çok programlı lise, merkezde üç, köylerde üç olmak üzere altı bağımsız ilköğretim okulu, 15 birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu bulunmaktadır. Bu okullarda ilçe merkezinde 924, köylerde 1237 olmak üzere toplam 2161 öğrenci okumaktadır.

İlçe merkezinde 30 yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı tamamlanmış olup, çevre düzenlemesi yapılmaktadır.İlçe merkezinde ve Yeniyapan Köyünde birer sağlık ocağı bulunmaktadır.