Amaçlarımız

Ülkemize ve memleketimiz Çorum şehrine değer katmak amacıyla kurulan ÇESİAD’ın başlıca görevleri:

• Eğitime katkıda bulunmak,

• Üretim ve istihdamın artırılması için iç ve dış pazarları araştırmak,

• İhtiyaca göre paneller, seminerler düzenlemek,

• Çorumlu ile Çorumlu’yu tanıştırmak,

• İş birliği zemini oluşturmaktır.

Derneğimiz, ülkenin kalkınmasına, bilinçlenmesine destek olarak yürüttüğü faaliyetlerinin yanı sıra; üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarına katkıda bulunacak faaliyetleri yürütmektedir.